UC+ Bellen vanuit webpagina

Met UC Plus kan op een simpele manier het telefoonnummer worden aangekozen die bijvoorbeeld op een webpaginastaat vermeld. Webpagina’s worden automatische gescand door UCplus, aan het telefoonnummer die vermeld staan op de websites wordt een hyperlink gekoppeld. Door nu met u muis deze hyperlink aan te klikken zal het telefoonnummer automatische worden gebeld.

Dit klik van de muis bellen kan ook vanuit een groot aantal web-based CRM-pakketten. Zie UC+ Integratie